Op afstand applicaties leren toepassen kan en het werkt! Wij maken van een speciale online leeromgeving gebruik waarmee deelnemers interactief en actief een sessie kunnen volgen.

Kenmerken van een online training:

  • Beeldverbinding van de trainer met de deelnemers.
  • Schermdelen voor kennis & leermomenten.
  • Interactie met deelnemers.
  • Video om handelingen te tonen (instructie/werkwijze).
  • Een (herhaling) kennistoets om opgedane kennis te toetsen.

Is een on-site training met een online training te vergelijken?
Qua leereffect vinden wij van wel. Anderzijds vraagt het van ons een andere aanpak en van deelnemers een andere mindset en focus. Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt is ‘hoe kan je ervoor zorgen dat mensen mee blijven doen en focus houden? Een goede vraag, want wij merkten zelf ook dat online sommige deelnemers sneller afgeleid zijn. De oplossing zoeken wij in het toepassen van interactie; afwisseling en passende werkvormen. Zo prikkelen wij de deelnemers om mee te (blijven) doen.