Microsoft365 is echt anders!

Voor medewerkers is de overstap naar de Microsoft365 ingrijpender dan je je van tevoren misschien realiseert. Oude gewoontes moeten afgeleerd worden om het nieuwe werken te bereiken.

Wij ervaren dat medewerkers over het algemeen ervaren dat:

  • de vertrouwde mappenstructuur met persoonlijke mappen en de afdelingsschijf moeten loslaten en bestandsbeheer met OneDrive365 en SharePoint365 toepassen.
  • de mindset voor samenwerken en delen verandert, ‘van mailen naar delen’ zal de mindset moeten worden (met Teams365).
  • op ieder moment een update, zonder aankondiging, nieuwe functionaliteit biedt.

Voorkom een technisch feestje! Voor het bereiken van positieve adoptie of het effectief toepassen van de Microsoft365 apps stel de gebruikers centraal.

Ons aanbod voor Microsoft365 apps: