Iedere training start met een inventarisatie van de leerdoelen. Na het verzamelen van de leerdoelen vertaalt onze applicatiespecialist deze naar een geschikte trainingsinhoud. Tijdens al onze trainingen is de uitleg beknopt en gebaseerd op praktische voorbeelden. Deelnemers krijgen, ieder op zijn eigen niveau, voldoende gelegenheid om de geleerde materie te oefenen zodat ze met vertrouwen kennis opslaan en weten toe te passen.