Regelmatig vernemen wij de vraag ‘Is een on-site training met een online training te vergelijken?
Qua leereffect vinden wij van wel. Anderzijds vraagt het van ons een andere aanpak en van deelnemers een andere mindset en focus.

Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt is ‘hoe kan je ervoor zorgen dat mensen mee blijven doen en focus houden? Een goede vraag! De oplossing zoeken wij in het toepassen van interactie; afwisseling en passende werkvormen. Zo prikkelen wij de deelnemers om mee te (blijven) doen en leren als leuk te ervaren.

Meer dan honderden deelnemers beoordeelden een door ons georganiseerde online training met een dikke voldoende.

Kenmerken van een online training:

  • Beeld & geluidverbinding van de trainer met de deelnemers;
  • Schermdelen voor kennis & leermomenten;
  • Interactieve interactie met deelnemers;
  • Video om handelingen te tonen (instructie/werkwijze);
  • Interactieve polls;
  • Een (herhaling) kennistoets om opgedane kennis te toetsen;
  • Kennis estafette.