In 1999 verzorgden wij, namens KPN, onze eerste training voor dit platform. Destijds heette het platform CIC, nu PureConnect. Deze dagen verzorgen we nog altijd trainingen en/of functionele begeleiding voor dit platform. Ons aanbod richt zich op verschillende doelgroepen zoals de functioneel beheerders, supervisors, coaches of de telefoniefuncties voor de gebruikers.