Met de juiste aandacht, tijd en energie passen wij bij organisaties onze adoptiecampagne toe. Hieronder beschrijven we graag een paar elementen die bij diverse klanten reeds tot een succesvolle, positieve adoptie van een nieuwe applicatie of platform hebben geleid.

Breng kennis in huis

Met onze adoptiecampagne brengen we (gebruikers)kennis in huis. Wij verwachten dat u, door een selecte groep ambassadeurs voldoende kennis op te laten doen, voldoende kennis op de werkvloer in huis haalt waardoor een implementatie soepel kan verlopen. Kennis in huis halen biedt naar ons idee (voorafgaand, tijdens en na een implementatie) diverse voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de (mindere) belasting van een servicedesk; ondanks vernieuwing continuïteit van werkzaamheden of kennis voor nieuwe medewerkers.

Motiveer & inspireer

Een van onze onderdelen van de adoptiecampagne is ‘medewerkers motiveren & inspireren’. Met de juiste communicatie en aanpak lukt dit. Gerichte communicatie zorgt ervoor dat we medewerkers prikkelen voor hetgeen gaat komen. We maken hen nieuwsgierig en bieden hen een toekomstperspectief waarbij de vernieuwing hen in staat stelt om (nog) effectiever te werken. Door deze aanpak is van weerstand geen sprake en begint voor de implementatie het omarmen van de vernieuwing.

Om medewerkers de juiste handelingen te leren, ontwikkelen wij (training)materialen.
Materialen passend bij een nieuwe implementatie, nieuw proces of nieuwe manier van werken. Kijkend naar uw ervaringen en onze mogelijkheden bespreken we graag het meest geschikte (digitale) instructiemateriaal. Leesbaar, toepasbaar en handzaam en te leveren in verschillende talen.

Medewerkers Motiveren & inspireren kan zowel met on-site als online technieken.
On-site inspiratiesessies, ervaren wij, biedt als voordeel dat medewerkers van elkaar leren, enthousiasme direct, en na afloop van een bijgewoonde sessie, met elkaar delen.

Online inspiratiesessies zijn, bijvoorbeeld door medewerkers een webinar te laten bijwonen, eveneens mogelijk. Anyplace, anywhere, anytime geldt hier uiteraard als (praktische) voordelen.

On-site & online support

Onze adoptiecampagne biedt, voor als dit wenselijk is, zowel on-site als online support. Met on-site support is één (of meerdere) specialist op de werkvloer aanwezig. Onze specialist zal vragen direct beantwoorden, noteert meest gestelde vragen en ontwikkeld na afloop een FAQ.

Naast on-site support bieden wij online support. Geen bot om vragen aan te stellen, maar vragen zijn live aan een van onze specialisten te stellen. Indien nodig kan onze specialist digitaal of via chat/spraak op een verzoek reageren. Net als voor on-site support geldt nu ook dat onze specialist de meest gestelde vragen documenteert en hiervan een FAQ opstelt.