Adoptie levert een belangrijke bijdrage aan het succes van een nieuw platform of een nieuwe applicatie. Verandering hoeft voor medewerkers niet lastig te zijn, sterker nog wij geloven erin dat medewerkers de weg naar en het toepassen van vernieuwing met de juiste aanpak (eenvoudig) gaan omarmen. Positieve adoptie bereikt u reeds als medewerkers de waarde van de vernieuwing groter ervaren dan de energie die het hen kost om het te leren. Onze adoptiecampagne heeft reeds, voor de implementatie van diverse platformen en applicaties, tot successen geleid.

Een paar zaken die wij tijdens onze campagne belangrijk vinden.

Communicatie

Communicatie, voorafgaand, tijdens en na een migratie, achten wij een belangrijk aspect.

Gerichte communicatie zorgt ervoor dat we medewerkers prikkelen voor hetgeen gaat komen. We maken hen nieuwsgierig en bieden hen een toekomstperspectief waarbij de vernieuwing hen in staat stelt om (nog) effectiever te werken. Door deze aanpak is van weerstand geen sprake en begint voor de implementatie het omarmen van de vernieuwing.

Kennis op de werkvloer in huis (Kerngebruikers)

Het samenstellen van een groep kerngebruikers kan voor een positieve adoptie van grote waarde zijn. Wij adviseren de groep kerngebruikers vanuit verschillende afdelingen samen te stellen. Een groep medewerkers die van toegevoegde waarde zijn omdat zij als geen ander weten:

  • wat collega’s in een nieuw platform of applicatie willen (terug)zien.
  • hoe medewerkers, in zo’n kort mogelijke tijd, het meest effectief leren.
  • praktische vragen stellen om in de leersessies te verwerken.

Ook niet onbelangrijk zien wij als voordeel dat met het samenstellen van een groep kerngebruikers er (meer) kennis op de werkvloer ontstaat. Hierdoor zien we regelmatig grote voordelen voor de service desk.

Motiveer & inspireer medewerkers

Om medewerkers de juiste handelingen te leren, ontwikkelen wij (training)materialen. Zowel schriftelijke als visuele materialen. Materialen passend bij een nieuwe implementatie, nieuw proces of nieuwe manier van werken. Kijkend naar uw ervaringen en onze mogelijkheden bespreken we graag het meest geschikte (digitale) instructiemateriaal. Leesbaar, toepasbaar en handzaam en te leveren in verschillende talen.

Medewerkers Motiveren & inspireren kan zowel met on-site als online technieken. On-site inspiratiesessies, ervaren wij, biedt als voordeel dat medewerkers van elkaar leren, enthousiasme direct, en na afloop van een bijgewoonde sessie, met elkaar delen.

Online inspiratiesessies zijn, bijvoorbeeld door medewerkers een webinar te laten bijwonen, eveneens mogelijk. Anyplace, anywhere, anytime geldt hier uiteraard als (praktische) voordelen.

On-site & online support

Onze adoptiecampagne biedt, voor als dit wenselijk is, zowel on-site als online support. Met on-site support is één (of meerdere) werkplekcoach op de werkvloer aanwezig.

Naast on-site support bieden wij online support. Geen bot om vragen aan te stellen, maar vragen zijn live aan een van onze specialisten te stellen. Indien nodig kan onze specialist digitaal of via chat/spraak op een verzoek reageren.