Templates

Wat levert een standaard document op basis van een sjabloon (ook wel template of model) u en uw medewerkers op?

Ten eerste tijd!
Doordat een standaard document (bijvoorbeeld een brief, fax, verslag, nota) van de juiste pagina-instellingen, lettertype, opmaak, etc. is voorzien hoeft een medewerker daar geen aandacht en tijd aan te besteden.

Ten tweede een eenduidige uitstraling.
Iedereen hanteert dezelfde layout, opmaak en structuur. Dit geeft een ontvanger van documenten (afkomstig van verschillende medewerkers van één organisatie) snel de indruk dat het van uw organisatie afkomstig is.

Documenten gemaakt op basis van modellen zijn ook zeer bruikbaar als e-mail bijlagen. De bijlage kan worden uitgeprint door de ontvanger, en heeft ook dan de huisstijl van uw bedrijf.

Modellen voor de advocatuur

Onder andere voor het pakket Legal Eagle (uitgegeven door SDU Uitgeverij) hebben wij diverse modellen ontwikkeld. Denk aan brieven, processtukken, financiële stukken, enzovoort. Deze modellen zijn van Legal Eagle velden voorzien waardoor dossiergegevens van Legal Eagle automatisch in een document kunnen verschijnen. Dat levert voor iedere medewerker die een model toepast per document tijd op!

Daarnaast kunnen wij medewerkers leren hoe zij zelf een model kunnen ontwikkelen. Wij achten het zelfstandig ontwikkelen van modellen voor iedereen (met voldoende Microsoft Word kennis) mogelijk.