Skype (voor bedrijven)

Bent u bezSkypeig met de implementatie van Skype voor Bedrijven binnen uw organisatie?

Het succes van deze implementatie (en andere veranderingen) hangt niet alleen af van een juiste implementatie van de techniek, maar vereist draagvlak en adoptie bij uw medewerkers. Wij hebben voor een geslaagde implementatie van Skype een adoptieplan ontwikkeld. In dit adoptieplan beschrijven we hoe medewerkers bij de overstap naar Skype te betrekken zijn en hoe Skype voor medewerkers, door de juiste aanpak/betrokkenheid, succesvol te implementeren is. Na het uitvoeren van het adoptieplan bent u zo goed als zeker verzekerd van een geslaagde implementatie.

Bij het opstellen van het adoptieplan houden we rekening met die verschillende fases en leggen we vast wat gebruikers nodig hebben om Skype in de praktijk daadwerkelijk te gebruiken. Voor een geslaagde adoptie adviseren wij medewerkers vanaf het vroege begin te informeren over en te betrekken bij de veranderingen.

Wij hebben diverse organisaties bij de implementatie van Skype (voor Bedrijven) ondersteuning geboden. O.a. met het aanbieden en uitvoeren van ons adoptieplan, het ontwikkelen van (digitale) instructies, het verzorgen van trainingen/instructies en/of werkplekbegeleiding.

Welk leermethode is geschikt voor de medewerkers die met Skype dienen te (gaan) werken?
Misschien wel een beknopte presentatie met daarnaast werkplekbegeleiding. Of past een train de trainer meer bij uw organisatie? Voor Skype voor Bedrijven ontwikkelden wij de volgende gerichte trainingen. Na het volgen van deze trainingen zijn medewerkers direct in staat om Skype goed toe te passen. Dit levert vanaf dag 1 postieve bereikbaarheid op.

Klassikale trainingen Skype:

  • Skype voor Bedrijven, telefonie (trainingsduur: 1,5 uur)
  • Skype voor Bedrijven, samenwerken (trainingsduur: 1,5 uur)
  • Skype voor Bedrijven, telefonie & samenwerken (trainingsduur: dagdeel)
  • Train de Trainer, Skype voor bedrijven (trainingsduur: eendaagse)