PrairieFyre

PrairieFyre biedt per doelgroep afzonderlijke applicaties aan.
De programmatuur van PrairieFyre zorgt ervoor dat gesprekken via ACD routering aan beschikbare medewerkers aangeboden worden. Met ACD routering bedoelen we dat het met PrairieFyre mogelijk is om gesprekken tijdelijk in een wachtrij te ‘parkeren’ totdat een van de medewerkers bereikbaar is. Zo gauw medewerkers bereikbaar zijn, zal PrairieFyre wachtende gesprekken aan bereikbare medewerkers bieden. Microsoft Skype is een softwareprogramma die het mogelijk maakt om de door PrairieFyre aangeboden ACD gesprekken te beantwoorden. PrairieFyre en Microsoft Skype werken nauw samen.

Medewerkers die PrairieFyre gesprekken afhandelen werken met de applicatie Ignite. Voor het toepassen van Ignite adviseren wij medewerkers, naast de training Ignite, tevens de training Microsoft Skype te volgen. Diverse Microsoft Skype functies zijn voor het afhandelen van de gesprekken van groot belang. Denk aan het onderhouden van de status van Microsoft Skype. De status zorgt ervoor dat iemand wel/geen ACD gesprekken ontvangt.

Naast Ignite bevat PrairieFyre twee andere interessante applicaties. Deze applicaties worden over het algemeen door managers, teamleiders of supervisors toegepast. Een van deze applicaties heet
Contact Center Client. Met deze applicatie zijn prestaties van de ACD gesprekken real-time te bekijken.

Het tweede programma heet Contact Center Management. Dit programma toont vergelijkbare informatie als Contact Center Client, echter in Contact Center Management worden de prestaties in een rapport opgebouwd.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten voor PrairieFyre, neem gerust contact met ons op.

Prairiefyre