Ontwikkeling

USB-penVoor het informeren en ondersteunen van medewerkers, voor – tijdens en na de implementatie van een (nieuwe) applicatie/platform, bieden wij graag onze diensten voor communicatie & informatievoorziening aan. Door de juiste aandacht, gerichte communicatie en passende informatie / documentatie ervaren wij dat de adoptie van een ‘verandering’ eenvoudiger en sneller verloopt.

Ontwikkelingen voorafgaand aan de implementatie.
Medewerkers ervaren het als erg positief als zij voorafgaand aan de implementatie geïnformeerd worden over de vernieuwing/ verandering. Deze informatie is bijvoorbeeld digitaal te verzorgen, bijvoorbeeld via een film of intranetbericht. Anderzijds zijn medewerkers face-to-face te betrekken. Wellicht in een café-sessie, of een kantinesessie of tijdens een werkoverleg. Door de medewerkers vooraf te informeren bereikt u (meer) betrokkenheid. De verandering gaat leven en men wordt nieuwsgierig.

Voorafgaand aan de implementatie is het belangrijk om stil te staan bij de vraag ‘Wat is de leerbehoefte van medewerkers en met welke leermethode bereiken we ons doel het meest efficiënt en effectief?’. Het is zinloos om medewerkers functies te leren die zij in de praktijk niet nodig hebben. Het is juist zinvol om medewerkers over datgeen wat zij dienen te kunnen, een gerichte leermethode en werkinstructie aan te bieden. Iedereen klassikaal trainen kost veel tijd en dus veel geld! Wellicht zijn Online of Blended Leaning tools voor de overdracht van de mogelijkheden geschikt. We weten al jaren dat (te) veel leesstof door medewerkers niet gelezen wordt. Hoe wilt u de werkinstructies aan medewerkers aanbieden?

Ontwikkelingen tijdens de implementatie.
Wanneer medewerkers zorgvuldig en volledig over de implementatie geïnformeerd en geïnstrueerd zijn dan blijkt dit tijdens de daadwerkelijke implementatie. Wie ondersteunt de medewerkers voor gebruikersvragen? Wij bieden organisaties applicatiespecialisten aan die (m.n. de eerste dagen na lifegang) medewerkers op de werkplek kunnen ondersteunen. Onze applicatiespecialisten kunnen de eerste vragen beantwoorden en medewerkers op functies en essentiële informatie attenderen, waarmee zij de servicedesk ontlasten.

Ontwikkelingen na de implementatie.
Nadat een nieuw platform actief gebruikt wordt, adviseren wij u om de beleving en ervaring van medewerkers met u te delen. Uit deze evaluatie blijkt of hetgeen u voorafgaand aan de implementatie voor ogen had gerealiseerd is. Vaak leveren medewerkers zinvolle en nuttige feedback. Feedback die eventueel tot een FAQ kan leiden of een aanpassing van reeds ontwikkelde documentatie/informatie.

Wij zijn ervan overtuigd, en hebben reeds ervaren, dat aandacht aan bovenstaande zaken tot een soepele implementatie kunnen leiden. Medewerkers die enthousiast en dankbaar voor de aandacht, informatie en begeleiding zijn, zien niet als een berg tegen een ‘verandering’ op. Voor hen geldt ‘kom maar op’!