Implementatie Office365, adoptieprogramma

Office365 maakt het mogelijk een kantooromgeving gedeeltelijk of zelfs helemaal naar de cloud te verplaatsen. Waar u ook bent, u heeft altijd toegang tot alle Office365 programma’s. Met de implementatie van Office365 hoeft u niet direct van alle applicaties gebruik te maken. Wellicht wenst u eerst hetgeen medewerkers toepassen om te zetten waarna u in een 2e fase overige applicaties onder de aandacht brengt.

Office365 training, on-site of online support

Het succes van deze en andere veranderingen hangt niet alleen af van een juiste implementatie van de techniek, maar vereist draagvlak en adoptie bij de medewerkers. Voor de implementatie van Office365 hebben wij een adoptieplan ontwikkeld. In dit plan beschrijven we hoe we de medewerkers bij de veranderingen betrekken zodat zij de nieuwe oplossingen en werkwijzen accepteren en gebruiken zoals de bedoeling is. Onze aanpak richt zich op het volledige adoptieproces. Van bewustwording, beschikbaarheid, gebruik tot en met adoptie.

Bij het opstellen van het adoptieplan houden we rekening met die verschillende facetten en leggen we vast wat medewerkers nodig hebben om de nieuwe middelen in de praktijk ook daadwerkelijk te gebruiken. Wij adviseren de medewerker vanaf het vroege begin te betrekken bij de veranderingen. Door medewerkers te informeren over de nieuwe situatie, voelen zij zich meer betrokken, wat een belangrijke component is voor adoptie. Vroege timing in het verandertraject is dus voor het opstellen van het adoptieplan van groot belang.

Na het uitvoeren van het door ons ontwikkelde adoptieplan bent u zo goed als zeker verzekerd van een geslaagde implementatie.

Heeft u zelf een adoptieprogramma ontwikkeld en wenst u ondersteunende diensten voor de medewerkers dan bent u bij ons ook aan het goede adres. Wij bieden voor alle applicaties van Office365 trainingen, instructies en on-site of online support aan. Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over onze ervaringen en ons aanbod.