Uw feedback

Afgelopen periode heeft een van onze medewerkers een sessie/training verzorgd waar u aan deelnam. Wij vernemen graag van u hoe u deze sessie heeft ervaren om hier o.a. van te leren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw feedback.