Implementatie

USB-pen

Een succesvolle implementatie of toepassen van een applicatie staat en valt bij de acceptatie en uiteindelijk het gebruik ervan. Door de juiste medewerkers te betrekken, het besteden van passende aandacht, gerichte communicatie en informatie / documentatie ervaren wij dat een ‘vernieuwing’ of ‘verandering’ eenvoudiger en sneller verloopt.

Wij hebben vele organisaties met het implementeren van een nieuwe applicatie/platform onze diensten aangeboden. Wij zijn enorm trots op hetgeen wij bereiken. We bouwen en onderhouden de brug tussen ICT, Techniek en de Gebruikers. Keer op keer proosten wij, na een implementatie, op een succesvolle implementatie en verlaten wij een organisatie met enthousiaste gebruikers.

Ontwikkelingen voorafgaand aan een implementatie.
Bij een succesvolle implementatie dienen gebruikers te leren wat voor hun werkzaamheden relevant is. Dit hoeft niet altijd met klassikale trainingen. Leren kan op veel andere passende manieren.
Wij staan bij iedere implementatie stil bij de vraag ‘Wat is de leerbehoefte van medewerkers en met welke leermethode bereiken we ons doel het meest efficiënt en effectief?’. Het is zinloos om medewerkers functies te leren die zij in de praktijk niet nodig hebben. Het is juist zinvol om medewerkers over datgeen wat zij dienen te kunnen, een gerichte leermethode en werkinstructie aan te bieden. Iedereen klassikaal trainen kost veel tijd en dus veel geld! Wellicht zijn Online of Blended Leaning tools voor de overdracht van de mogelijkheden geschikt. We weten al jaren dat (te) veel leesstof door medewerkers niet gelezen wordt. Hoe wilt u de werkinstructies aan medewerkers aanbieden?

Ontwikkelingen tijdens een implementatie.
Wanneer medewerkers zorgvuldig en volledig over de implementatie geïnformeerd en geïnstrueerd zijn dan blijkt dit tijdens de daadwerkelijke implementatie. Wie ondersteunt de medewerkers voor gebruikersvragen? Wij bieden organisaties applicatiespecialisten aan die medewerkers op de werkplek kunnen ondersteunen. Onze applicatiespecialisten kunnen de eerste vragen beantwoorden en medewerkers op functies en essentiële informatie attenderen, waarmee zij de servicedesk ontzorgen.

Ontwikkelingen na de implementatie.
Nadat een nieuw platform actief gebruikt wordt, adviseren wij u om de beleving en ervaring van medewerkers met u te delen. Uit deze evaluatie blijkt of hetgeen u voorafgaand aan de implementatie voor ogen had gerealiseerd is. Vaak leveren medewerkers zinvolle en nuttige feedback. Feedback die eventueel tot een FAQ kan leiden of een aanpassing van reeds ontwikkelde documentatie/informatie.

Wij zijn ervan overtuigd, en hebben reeds ervaren, dat aandacht aan bovenstaande zaken tot een succesvolle implementatie kunnen leiden. Medewerkers die enthousiast en dankbaar voor de aandacht, informatie en begeleiding zijn, zien niet als een berg tegen een ‘verandering’ op. Voor hen geldt ‘kom maar op’!