Een nieuwe applicatie …

Een nieuw platform (of applicatie uitrollen) alleen brengt nog geen succes.
De implementatie van een nieuw platform is pas het begin: het is belangrijk dat uw medewerkers het goed gaan gebruiken en er de voordelen van inzien. Vernieuwing gaat niet vanzelf en investeren in kennis en adoptie is belangrijk om de gewenste bedrijfsresultaten te realiseren. Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van eindgebruikers van telefonie- en computersystemen. Vanuit deze ervaring bieden wij de volgende diensten aan.

 Ons adoptieprogramma bevat aandacht voor:

  • Kick-off voor de key-users
  • Key-user en ‘train de trainer’-training
  • Interactieve kennismaking voor alle medewerkers
  • On-site support
  • On-line support
  • Documentatie
  • Kennis voor nieuwe medewerkers
  • Kennis vasthouden en gefaseerd meer leren
Leer verder