Adaptatie & Training

Met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende branches (m.n. Telecom en Advocatuur) en voor verschillende platformen (m.n. (Tele)communicatie), hebben we voor veel organisaties een positieve bijdrage bij nieuwe implementaties/migraties mogen leveren. Voor diverse platformen ontwikkelden wij een adoptieprogramma. Ons adoptieprogramma besteedt aandacht aan alle essentiële onderdelen die voor een succesvolle implementatie relevant (kunnen) zijn. Tot vandaag de dag zijn alle implementaties/migraties waar wij een rol speelden door de organisatie als ‘succesvol’ ervaren. Dit succes behalen wij nooit alleen maar komt tot stand doordat wij met diverse betrokken partijen (waar wij er 1 van zijn) en medewerkers samengewerkt hebben. Wij zijn pas tevreden als het resultaat, naast een ‘IT-feestje’, een feestje voor alle betrokkenen is die de vernieuwing omarmden.

De volgende diensten bieden wij u graag aan:

Inventarisatie
Wat zijn medewerkers tot op heden gewend en wat verwachten ze van de verandering/vernieuwing? Bij deze vraag staan we stil als wij voor de implementatie/migratie een enquête (bij key-users) uitvoeren. Functionele verwachtingen van de gebruikers in kaart te brengen achten wij voor een positieve adaptatie van groot belang.

Functioneel testplan
Om een succesvolle implementatie te bereiken, achten wij het zowel technisch als functioneel testen van de nieuwe oplossing als essentieel. Om zorgvuldig te testen is een geschikt testplan, trainingsplan (voor de testers) en terugkoppeling/bewaking van bevindingen essentieel.

Applicatie adoptieprogramma
Voor een succesvolle implementatie waarbij de medewerkers de verandering/vernieuwing omarmen kan ons adoptieprogramma positief bijdragen. Ons adoptieprogramma richt zich op:
– key-users per doelgroep;
– functionele inventarisatie per doelgroep;
– leermethoden (zowel klassiek als modern) om kennis over te dragen;
– Nederlandstalige naslagwerk (indien nodig);
– nazorg

Training/instructies
Een onderdeel van ons adoptieprogramma is het aanbieden/uitvoeren van instructies/trainingen. Wenst u geen adoptieprogramma door ons te laten ontwikkelen/uitvoeren dan bieden wij deze diensten (net als alle overige diensten) afzonderlijk aan. Wij streven altijd naar een kennisoverdracht van essentiële kennis en vaardigheden die medewerkers zo min mogelijk inspanning/tijd kost. Voor de juiste kennisoverdracht zijn verschillende leermethodieken toe te passen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een klassikale training of met een beknopte interactieve demonstratie; het tonen van een filmbestand of nalezen van een schriftelijke instructie (quick reference card). Wij bespreken graag voor een passende kennisoverdracht ons aanbod met u.

Mochten wij uw organisatie – gedeeltelijk of vanaf de voorbereidingen tot en met de nazorg – voor een succesvolle implementatie kunnen begeleiden, dan horen we graag van u.